YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG’İ VE NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ IŞIĞINDA TÜRK HAKİMİYET ANLAYIŞI YAVUZ ALTUNÖZ


YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG’İ VE NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ IŞIĞINDA TÜRK HAKİMİYET ANLAYIŞI YAVUZ ALTUNÖZ
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 0.7 MB
Yazar YAVUZ ALTUNÖZ

Bu kitaba oy ver :

534 kez görüntülendi / 204 kez indirildi


KATEGORİ :

YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG’İ VE NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ IŞIĞINDA TÜRK HAKİMİYET ANLAYIŞI pdf kitap oku

Hâkimiyet, bir devleti devlet yapan en önemli unsurlardan biridir. Tarih boyunca
milletler birçok devletler kurulmuşlardır. Her devlet kendi hâkimiyet anlayışını
meydana getirmiştir. Dünyanın kadim milletlerinden olan Türkler, Bozkır kültürü ile
İslam kültürünü kendine has bir şekilde birleştirmek suretiyle yeni bir hakimiyet
anlayışı ortaya koymuştur. Bu anlayış içerisinde bulunan Türkler, etrafında bulunan
milletlerin kültürlerinden ve devlet yapılarında da etkilenmişlerdir.
Türklerin hakimiyeti Tanrıdan aldıklarına ve bu gücü tanrı adına kullandıklarına
inanmakta idiler. Bu inanış aynı zamanda dönemin hakim inanışı olmakla beraber
Türkler hükümdarlarına hiçbir zaman ulûhiyyet atfetmemişlerdir. Ayrıca Türklerde
hükümdar’ın yetkileri gerek töre gerekse meclis tarafından sınırlandırılmış olmasıyla da
diğer çağdaşı olan milletlerin hakimiyet anlayışlarından farklıdır. Türklerde hakimiyet
hakka hizmet için halka hizmet düsturu ile kullanılmıştır. Bu bağlamda Türklerin
hakimiyet anlayışlarının diğer milletlerden farklı ve kendine has bir anlayış olduğunu
söyleyebiliriz. Kutadgu Bilig ve Siyasetname adlı eserlerde de izlerini gördüğümüz
Türk Cihan Hakimiyeti anlayışı Türklerin hakimiyet telakkilerinin temelini teşkil
etmekte ve Türkler bu anlayış üzerine hayatlarını düzenlemektedirler.

pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.
izmir escort- izmir escort- izmir escort-
yenilmez 4 izle