Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu


Vural Ağaoğlu - Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 0.6 MB
Yazar Vural Ağaoğlu

Bu kitaba oy ver :

1,071 kez görüntülendi / 457 kez indirildi


KATEGORİ :

Vural Ağaoğlu – Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu pdf kitap oku

Türklerin nasıl ve neden Müslüman oldukları konusunda pek konuĢulmak istenmez.
MüslümanlaĢtırılmamız okullarda bizlere, kasıtlı olarak anlatılmamıĢtır. Çünkü “zorbalığın
olmadığı” söylenen Ġslâmiyet, Türklere kılıç zoru ile kabul ettirilmiĢtir. Bunun aksine bize,
Türklerin Müslümanlığa geçiĢi, kendi istekleriyle olmuĢ gibi gösterilmiĢtir.
Ġslâm’ın Türklere zorla kabul ettirilmesi, 670’li yıllarda kanlı savaĢlarla baĢlayarak
740’lara kadar sürer.

pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.
izmir escort- izmir escort- izmir escort-
yenilmez 4 izle