Ögeday Kaan Devrinde Türkistan Ganizhamal Kushenova


Ögeday Kaan Devrinde Türkistan - Ganizhamal Kushenova
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 1.1 MB
Yazar Ögeday Kaan

Bu kitaba oy ver :

441 kez görüntülendi / 176 kez indirildi


Ögeday Kaan Devrinde Türkistan  Ganizhamal Kushenova

Ortaçağ Tarihi için kısa bir zaman dilimini içeren “Ögedey Kaan Devrinde
Türkistan ve Maveraünnehir (1229-1241)”, Moğol Devleti tarihinde bu güne kadar
ayrı bir konu olarak ele alınmamıştır. Cengiz Han’ın varisi olan Ögedey dönemi,
Moğol Devleti’nde ulus teşkilatı devrinin başlangıcı ve Türk-Moğol ordusu
fetihlerinin ikinci devridir. Ayrıca Moğol ordusunun Türkleşme devrinin
başlangıcıdır.
Özellikle Ögedey’in döneminde ortaya konulan büyük projelerin başında Batı
ülkelerinin fethi geliyordu. Diğerleri de Cengiz Han devrinde başlatılan -Çin, İran,
Kafkasya, Kore ve Hindistan- fetihlerinin tamamlanması ve Sultan Celâleddin
Harezmşah’ın bertaraf edilmesiydi.
Moğollar için Türkistan ve Maveraünnehir’i ele geçirmenin önemi büyüktü.
Çünkü bu bölge, devletin diğer Asya devletlerine ve Avrupa’ya geçiş yolunda en
önemli gelir ve geçiş noktasını teşkil etmişti. Ögedey, tahta oturduktan sonra bölgeyi
kendisi tarafından tayin edilen memurları vasıtasıyla kontrol altında tutmuştur. O,
Cengiz’in uyguladığı Yasa ile devlet geleneklerini devam ettirmiştir. Dönemin devlet
erkanında, Ögedey’in büyük kardeşi Çağatay, baş vezir Yeh-lü Çu-tsai, darugaçi
Mahmut Yalavaç gibi bazı şahıslar büyük öneme sahip olmuştur.
Tez, giriş ve kaynakça kısmı dışında üç bölümden oluşmaktadır. Ögedey
Kaan Devrinde Moğol Devleti” başlığı altındaki ilk bölümde, Moğol Devleti’nin

kurucusu Cengiz Han’ın hayattayken İmparatorluğunu 4 oğlu arasında taksim etmesi
ve Cengiz’in ölümünden itibaren Cengiz’in oğlu Ögedey’in dönemi ele alınmıştır.
Ögedey Kaan’ın kişiliği ve devlet yönetimi yanı sıra onun döneminde Moğol
Devleti’nin genel olarak dış siyasetindeki gelişmeleri ve iç siyasetindeki çekişmelere
değinilmiştir.
“Ögedey Kaan Devrinde Türkistan ve Maveraünnehir” başlığı altındaki ikinci
bölüm, dünya tarihinde ayrı bir mevkiye sahip olan Türk kültürü ile onun diğer
kültürlerle etkileşimi ve XIII. yüzyıllarda Moğolların Türklerin ülkesine girmeleri ile
tekrar İslam öncesi eski Türk kültürünün canlanması ele alınmıştır. Moğol
Devleti’nde özellikle Türkistan ve Maveraünnehir bölgesindeki idarî, adlî, maliye
teşkilâtları işlenmiştir.
“Türkistan ve Maveraünnehir’de Şehirleşme” adı altındaki son bölümde,
bölgenin sosyal hayatı yani şehir hayatı ile taşra hayatı anlatılmıştır. Daha sonra
Türkistan’ın Kuzey, Merkez, ve Batı topraklarında ve Maveraünnehir’deki
şehirleşme konusu ele alınmıştır.
Çalışmamız sadece kişisel çabalarımızla oluşmuş değildir. Doğrudan veya
dolaylı olmak üzere, çalışmamızda birçok kişinin emeği bulunmaktadır. Bunların
başında, tarihsel bilgiyi bilimsel normlar çerçevesinde işlememde ve bu tezi
hazırlamamda büyük yardım ve teşviklerini gördüğüm değerli hocam ve tez
danışmanım Doç. Dr. İlhan ERDEM’e teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Melek
DELİLBAŞI, Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI ve tez düzenini kontrol ederek biçim

bakımından yardımcı olan Araş. Gör. Mustafa UYAR hocalarıma ve dolaylı katkıları
bulunan Dr. Hatice ORUÇ ve Araş. Gör. Murat KEÇİŞ hocalarıma ve arkadaşım
Emel KILIÇ’a ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.

pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.
izmir escort- izmir escort- izmir escort-
yenilmez 4 izle