Kürtçe Farsça Ortak Kelimeler Şeyhmus ORKİN


Kürtçe-Farsça Ortak Kelimeler (Şeyhmus ORKİN)
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 0.3 MB
Yazar Şeyhmus ORKİN

Bu kitaba oy ver :

619 kez görüntülendi / 176 kez indirildi


Kürtçe Farsça Ortak Kelimeler Şeyhmus ORKİN pdf kitap oku

Hint Avrupa dil ailesinin İranî grubuna mensup Kürtçe ve Farsça, gramer ve
telaffuz bakımından her ne kadar bir takım farklılıklara sahip olsalar da, iki dilin
kelime haznelerindeki ortak kelime sayısı oldukça fazladır. Aynı dil ailesine mensup
olan Kürtçe ve Farsça’daki ortak kelimelerin çoğunluğu birebir ortak yapıya sahipken
bir kısım ortak kelimelerde ise zamanla meydana gelmiş bazı telaffuz farkları vardır.
Bu proje ödevinde Farsça öğrenimi için hazırlanmış Dr. Ahmet Saffar Mukaddem’in
“AZOFA” adlı eserinin birinci cildi ile Abdulah İncekan’nın Kürtçe öğrenimi için
hazırladığı “Ez Kurdî Hîn Dibim” adlı kitabının tümü taranıp mevzu bahis kitapların
temel kelime haznelerindeki Kürtçe-Farsça ortak ve farklı kelimeler tespit edilmiştir.
Çalışma neticesinde 203 tane isim, 61 fiil, 65 zarf, 73 sıfat 15 tane edat-bağlaç ve 18
tane de zamir olmak üzere toplam 435 kelime incelenmiş. Her iki kitabın temel kelime
haznesini oluşturan 435 kelimeden 222’sinin ortak 213’ünün ise farklı olduğu
sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonucun daha iyi anlaşılması için “temel kelime
haznesi” veya “temel söz varlığı” kavramına biraz dikkat çekmek gerekiyor. Bu
kavram “çekirdek sözcükler” olarakta ifade edilip, dilde çok az değişime uğrayan ve
insan yaşamında birinci derecede önemli olan kelimeler olarak tanımlanır. Genelde
yabancı dil öğreniminde başarı oranının arttırılması için üzerinde durulan temel
kelime haznesi, dilin yapısı hakkında da önemli bilgiler içerdiği için dilbilimcilerin
dikkatini çekmiştir.
Temel söz varlığıyla ilgili Doğan Aksan da, (2009, s.17) şöyle demektedir,
Her dilde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayan bu öğeler, insan yaşamında birinci
derecede önemli olan, insana ve çevresine ,ilişkin önemli kavramları yansıtan sözcüklerdir:
Başta baş, göz, kulak, el ayak gibi organların adları olmak üzere ana besin maddesi
sayabileceğimiz su, buğday, et, balık gibi nesnelerle insanın yakın ilişki içinde bulunduğu at,
inek, koyun gibi hayvanlar, tarım hayvanları, tarım araçları insanların en çok kullandıkları
somut eylem gösteren almak, vermek, yemek, içmek, gitmek, gelmek gibi sözcüklerle bir iki
beş on yüz, bin gibi sayı adları örnek gösterilebilir. Temel söz varlığı (vocabulaire essentiel,
basic vocabulary, Grundwortschatz) adı da verilen bu sözlerin dilde en az değişen öğeler
olduğu 1000 yılda bunun ancak aşağı yukarı %19’unun değiştiği %81’inin yaşamını
sürdürdüğü ileri sürülmüştür.
Yapılan çalışmada iki dilin bütün “temel söz varlığı” değil, sadece eğitim
dökümanlarından 2 kitap incelendiği için, Kürtçe – Farsça temel söz varlığındaki ortak
ve farklı kelimeler üzerine kesin bir sonuca varılamamıştır. Lakin her dilin temel
kelime haznesi o dilin eğitim dökümanlarının hazırlanmasında önemli bir yere
sahiptir. Eğitim dökümanlarında kullanılan kelimeler ile dillerin temel kelime hazneleri
arasındaki önemli ilişki dikkate elındığında, çalışmada incelenen 435 adet kelime ile,
iki dilin temel kelime haznelerindeki ortak ve farklı kelime oranları hakkında genel fikir
verebilecek bir neticeye varıldığı söylenebilir.
Projenin konuya merakı olan araştırmacılar için küçük bir ön adım olmasını
umuyorum. Ayrıca projenin hazırlanma sürecinde ilminden istifade ettiğim değerli
hocam Prof. Dr. Hasan Çiftçi’ye ve diğer Kürt Dili ve Kültürü bölümü hocalarına
buradan teşekkürlerimi arzediyorum.

pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.