Avni Ali Candar Türklüğün Kökleri ve Yayılışı


Avni_Ali_Candar_-_Türklüğün_Kökleri_ve_Yayılışı
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 4.2 MB
Yazar Avni_Ali_Candar

Bu kitaba oy ver :

1,083 kez görüntülendi / 427 kez indirildi


KATEGORİ :

Avni Ali Candar Türklüğün Kökleri ve Yayılışı pdf kitap oku

Kaynağı ve ilk kullanıldığı tarih henüz meçhul olan Türk kelimesi umumi ve şamil bir ırk adıdır. Bu adın evvela hangi tarihte ve nasıl, nerede, kimler tarafından kullanıldığı hakkında bu güne kadar söylenen sözler  bir mana ve mefhum taşımıyor. Çin tarihlerindeki Tukiyu isminin , Çin dilinde R harfi olmadığı için Türk kelimesine tekabül ettiği kabul olunsa bil, Çinlilerin bu isme ne suretle muttali oldukları, kimden aldıkları meçhuldur. Bu kararsızlık aynile ve tamamıyla Turan ve Türkistan isimleri hakkında da cari ve mevcuttur.

Tukiyu ismini Orhon abidelerinde de görüyoruz, fakat bu abidelerin yazılmasında Çinlilerin yardım ettiğini ve hatta kısmen amil olduğunu da bildiğimiz için bufazla bir ehemmiyeti haiz değildir. Binnenaleyg bu bapta bir karar verebilmek için diğer Türk kabilelerinin adlarını intihap ederken ne gibi esaslarda hareket ettiklerinin adlarını intihap ederken ne gibi esaslarla hareket ettiklerini tetkik etmek lazımdır. Bu gün için bu tetkikin bize kuvvetli bir ip ucu vermesi muhakkak olmamakla beraber yapılması icap ettiğine kaniim. Türk adının menşei hakkında esaslı bir kaç nazariye var.

pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.
izmir escort- izmir escort- izmir escort-
yenilmez 4 izle