Akıllı Yaşama Sanatı - Turan Sır


Hayatın-Anlamı-2
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 544 KB MB
Yazar Turan Sır
Yayınevi Makale

Bu kitaba oy ver :

2,588 kez görüntülendi / 757 kez indirildi


Bütün Kitaplar Tek Bir Kitabın Daha İyi Anlaşılması İçin Okunur

 

Ezeli ve ebedi (başlangıcı ve sonu olmayan), varlığı kendinden olan Allah, bilinmeyi dilemiş; zamanı, evreni,

melek/cin ve insanı yaratmıştır. Allah’ın yaratması; varlığı, yoklukta bırakmamak içindir ve tercihini yaratmaktan

yana kullanmasının bir sonucudur. Bu ise Rahman ve Rahim isminin bir tecellisi olsa gerek. Allah’ın kainatı ve

içindekileri yaratma/varetme amacı ise kendisini göstermeyi, bilinmeyi dilemesidir. Bu ihsanlar, her daim

yaratmalar ve lütuflar olmasaydı, Allah’ın bu sıfatları belkide tecelli etmemiş olacaktı. Ama varlığı her daim hiç bir

şeye ihtiyaç duymadan devam edecekti. Allah’ın varlığını kavrayabilecek potansiyelle yaratılan bilinçli varlıkların

yaratılış sırası; önce melek/cin, sonra insan şeklinde olmuştur. Melek/cin türü ateşten/enerjiden, insan türü ise

topraktan/maddeden yaratılmıştır/varedilmiştir. Melek ve cin aynı türü ifade eder. Bu türün inanan/iyilerine melek,

kafirlerine/kötülerine ise cin/şeytan da denilmektedir. Melek/cin; görünmeyen, enerji, bilinmeyen, yabancı,

tanınmayan demektir. İnsan türünün ve melek/cin türünün dışındaki evrendeki canlı ve cansız diğer bütün varlıklar,

Allah’ın evrende varettiği eşyanın tabiatına (doğadaki yasalarına-kurallarına) uygun olarak hareket ederler, ancak

bilinçli ve sorumlu varlıklar değillerdir. Yani bilinçli ve sorumlu olarak iki tür mevcuttur. Melek/cin ve insan… İnsan

(adem) bir tür olarak yeryüzünün çeşitli bölgelerinde eşzamanlı olarak çok sayıda yaratılmıştır.